Gospodarka przestrzenna

linie światłowodowe napowietrzne

Na początku lat dziewięćdziesiątych polskie szkolnictwo wyższe stanęło przed bardzo trudnym zadaniem. Należało bowiem stworzyć taki kierunek studiów, który zagwarantuje przyszłym pokoleniom, odpowiedni rozwój miast i wsi. Nic więc dziwnego, że powołano do życia odpowiedni program studiów, kształcących specjalistów w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Niewłaściwe decyzje rządzących, w poprzednim ustroju politycznym doprowadziły do szeregu wynaturzeń w przestrzeni miejskiej, które należało naprawić.

W tym celu zaczęto przygotowywać do zawodu przyszłych planistów, urbanistów, czy też zwykłych urzędników państwowych, którzy swoją wiedzą wzbogacą aktualnie rządzących w kraju. Sytuacja ta, po ponad dwudziestu latach, uległa znacznej poprawie, co możemy zauważyć w zmieniających się na lepsze miastach. Dbając o przestrzeń dostosowaną do naszych potrzeb, należy dbać również o wszelkie połacie ziem nie zmienionych przez człowieka. Ich obecność, w znaczącym stopniu, poprawia nie tylko nasze samopoczucie, ale również zdrowie, które naturze, w głównej mierze, zawdzięczamy.