Jak Chopin stał się znany w Warszawie?

www.enwod.slupsk.pl

Współcześnie sławę można uznać za jedno spośród najbardziej i najszerzej pożądanych dóbr niematerialnych. Aby ją zdobyć, ludzie uciekają się do rozmaitych kroków.

Jedni starają się zostać zauważeni bez względu na koszty i rodzaj sławy, którą będą otaczani. Inni zaś starają się szafować swoimi umiejętnościami i talentami, pokazując się w Internecie czy rozmaitych programach typu talent show.

Żyjąc w naszych czasach, przesiąkniętych wręcz kulturą medialną, trudno sobie wyobrazić, jak wyglądało zdobywanie sławy w czasach dzieciństwa Fryderyka Chopina. Do rozsławienia kompozytora w dużej mierze przyczynił się jego nauczyciel, Wojciech Żywny.

Kierowany wskazówkami swojego podopiecznego, spisał kilka kompozycji wariacji i tańców i pokazywał je w innych domach. Właśnie dzięki działaniom swojego nauczyciela, a także swojego protektora, hrabiego Skarbka, Chopin powoli stawał się sławny w Warszawie.

Jednym z ważniejszych punktów rozpoczynających jego karierę bez wątpienia był moment, kiedy to wystąpił w Pałacu Bruhla, prezentując swoją grę przed samym księciem Konstantym. Ciekawostką jest, że zaprezentował mężczyźnie nieznany dotąd marsz, a zachwycony książę rozkazał zagrać go sobie po raz drugi.